2015-02-11

Regulaminy

WYKAZ REGULAMINÓW:

 • regulamin organizacyjny
 • regulamin pracy
 • regulamin premiowania i wynagradzania
 • regulamin funduszu socjalnego
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 03 października 20112 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury
 • instrukcja kancelaryjna
 • instrukcja archiwum zakładowego

MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:

 • sekretariat Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 2a
 • dział administracyjno-gospodarczy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu,
  ul. Augustyna Kośnego 2a