2015-02-11

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

MIEJSCE PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

- sekretariat Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, ul. Augustyna Kosnego 2a,  Opole

GODZINY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

- poniedziałek - piątek      godz. 8.00 - 15.00

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

- sprawy przyjmowane są w formie ustnej, pisemnej i e-mail

- pisma rejestrowane są w księdze kancelaryjnej

- odpowiedzi w sprawach pisemnych przesyłane są pocztą do adresata lub wręczane osobiście za potwierdzeniem w księdze kancelaryjnej

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA SPRAW

- zgodnie z trybem i terminach określonych przez KPA