2015-02-11

Majątek teatru

Majątek Teatru stanowią:

1) budynki (przejęte w użytkowanie na podstawie dokumentów szczegółowych):

a) budynek Teatru przy ul. Augustyna Kośnego 2a w Opolu

b) budynek zaplecza technicznego i sali prób przy ul. Augustyna Kośnego 2a w Opolu

c) baza transportowa przy ul. Zakładowej 2,

d) budynek Domu Aktora przy ul. Henryka Sienkiewicza 25 i 27,

2) środki trwałe i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów,

3) środki obrotowe.