2015-02-11

Źródła finansowania

Działalność Teatru finansowana jest w szczególności z:

 

1) wpływów z realizacji zadań  o których mowa w §3 i 4 statutu ,

2) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majatkowych;

4) dotacji podmiotowych i celowych;

5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych zewnetrznych źródeł;

6) wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności gospodarczej.

 

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek organizowany jest w oparciu o odrębnie prowadzone plany finansowe.